Privacy Policy

Administratorem Państwa danych osobowych jest Piekarnia Croma s.c. Małgorzata Penkala, Dominika Kania, Paulina Fros-Pasz z siedzibą przy ul. Mostowa 4; 43-400 Cieszyn. Państwa dane będą przetwarzane jedynie w celu obsługi wysłanego zapytania i tak długo, jak to konieczne do obsługi tego zapytania. Mają Państwo prawo do dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia danych. Państwa dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie administratora (dostawcy usług IT). Mogą Państwo również wnieść skargę do organu nadzorczego – jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podane dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do obsługi zapytania.